"Naczelna Organizacja Techniczna jako wspólnota Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych reprezentuje społeczność techniczną, integruje polskich techników i inżynierów, działa na rzecz wzmocnienia roli środowiska technicznego: współtwórcy postępu cywilizacyjnego i zrównoważonego rozwoju."                                    

Aktualności:

Uroczysta jubileuszowa sesja za nami

Data zamieszczenia: 29 listopada 2016 roku

W dniu 28 listopada 2016 r. o godz. 16:00 w Teatrze im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu odbyło się uroczyste spotkanie z okazji obchodów Jubileuszu 60-lecia NOT-Kalisz. To własnie w listopadzie 1956 roku na terenie miasta Kalisza, z inicjatywy Kol. Tadeusza Wehra, podjęto kroki zmierzające do integracji środowisk technicznych skupionych w Stowarzyszeniach Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej.

Dziś Rada Federacji SNT-NOT w Kaliszu zrzesza 14 stowarzyszeń branżowych, w których łączna liczba członków inżynierów i techników przekracza dwa tysiące osób. Rada jako wspólnota Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych posiadająca osobowość prawną reprezentuje społeczność techniczną, integruje techników i inżynierów, działa na rzecz ich rozwoju zawodowego i zapewnienia wysokiej pozycji środowiska technicznego w zrównoważonym rozwoju regionu i kraju.

Zapraszamy do galerii.

60 lat działalności Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Kaliszu

Data zamieszczenia: 24 listopada 2016 roku

W końcu listopada 1956 roku na terenie miasta Kalisza, z inicjatywy Kol. Tadeusza Wehra, podjęto prace organizacyjne zmierzające do integracji środowisk technicznych skupionych w Stowarzyszeniach Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej ... czytaj dalej [plik PDF].

Obchody uroczystości jubileuszowych 60-lecia NOT-Kalisz i 70-lecia Stowarzyszenia Inżynierów Komunikacji RP Oddział w Ostrowie Wielkopolskim

Data zamieszczenia: 4 listopada 2016 roku

Obchody uroczystości jubileuszowych 60-lecia NOT-Kalisz i 70-lecia Stowarzyszenia Inżynierów Komunikacji RP Oddział w Ostrowie Wielkopolskim, poprzedzi konferencja p.t.: „Perspektywy rozwoju infrastruktury drogowej w południowej Wielkopolsce”, która odbędzie się w dniu 21 listopada 2016 roku w zespole hotelowo-konferencyjnym „Borowianka” w Ostrowie Wielkopolskim.

W ramach konferencji omówione zostaną:

 • - perspektywy rozwoju dróg krajowych i ekspresowych w Regionie Południowej Wielkopolski z uwzględnieniem drogi ekspresowej S11 oraz obwodnic miast,
 • - budowa i modernizacja dróg wojewódzkich w Południowej Wielkopolsce w najbliższej perspektywie czasowej,
 • - uwarunkowania techniczne i problemy wykonawcze podczas realizacji zadania dotyczącego budowy obwodnic m. Jarocina i Ostrowa Wielkopolskiego oraz Kępna.

Uczestnicy konferencji zwiedzą budowę obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego.

Patronat Honorowy nad konferencją objęli: Wojewoda Wielkopolski i Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Organizatorami konferencji są:

 • - Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Ostrowie Wielkopolskim,
 • - Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Kaliszu,
 • - Urząd Miejski w Kaliszu,
 • - Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim,
 • - Starostwo Powiatowe w Kaliszu.

Grafika mapy regionu południowej wielkopolski

Zebranie wyborcze delegata do Rady Krajowej z Terenowych Jednostek Organizacyjnych FSNT-NOT województwa wielkopolskiego

Data zamieszczenia: 4 listopada 2016 roku

W dniu 20 października 2016 roku w Młodzieżowym Domu Kultury w Koninie odbyło się zebranie wyborcze delegata do Rady Krajowej z Terenowych Jednostek Organizacyjnych Federacji SNT-NOT województwa wielkopolskiego (Konina, Kalisza, Piły i Poznania). W spotkaniu uczestniczyło 19 delegatów wspomnianych jednostek.

W trakcie spotkania zapoznano się ze sprawozdaniem z dotychczasowej działalności delegata Kol. Adam Błochowiaka, bardzo wnikliwie przedyskutowano kolejny projekt Statutu NOT oraz wypracowano kierunki działania na nowa kadencję Rady Krajowej. Na nową kadencję Rady Krajowej lat 2016-2020 w wyniku przeprowadzonych wyborów, wybrano ponownie Kol. Adama Błochowiaka (Prezesa Rady Federacji SNT-NOT w Kaliszu), który będzie reprezentował w Radzie Krajowej środowisko techniczne zrzeszone Federacji SNT-NOT województwa wielkopolskiego. Natomiast na zastępcę delegata wybrano Kol. Zbigniewa Bajcar (Prezesa Rady Federacji SNT-NOT w Koninie).

Delegatami na zebranie wyborcze z ramienia Rady Federacji SNT-NOT w Kaliszu byli:

 • - Kol. Adam Błochowiak (SITR),
 • - Kol. Witold Guza (SIT Mat. Bud.),
 • - Kol. Jan Jędruszkiewicz (SIMP),
 • - Kol. Seweryn Kaczmarek (SITK),
 • - Kol. Zenon Zgarda (SEP).

Spotkanie upłynęło w miłej, koleżeńskiej i serdecznej atmosferze, za stworzenie której uczestnicy spotkania podziękowali Prezesowi Rady Federacji SNT-NOT w Koninie Kol. Zbigniewowi Bajcar, który był jego organizatorem.

archiwum wiadomości